Celkem se bude rozdělovat třicet tisíc korun nerozdělených na jaře letošního roku. Uzávěrka přijímání žádostí je 15. září letošního roku. V grantovém kole jsou opět vypsána dvě hlavní témata. Prvním je již tradiční „Posílení kapacit vodňanských neziskových organizací". Zde je možné žádat o granty na jednorázové, opakované i kontinuální aktivity na vzdělávání zaměstnanců, dobrovolníků, vytvoření systému práce s dobrovolníky nebo strategií a plánů, školení v oblasti přípravy projektů a psaní projektových žádostí, tvorba prezentačních materiálů a jiných podobných aktivit. V rámci dalšího tematického kola došlo k jeho rozšíření na „Pohyb, kultura a hudba nás baví". Cílem tohoto tematického okruhu je podpora a propagace zdravého životního stylu a aktivního pohybu dětí a mládeže, aktivit pro celé rodiny a podpora kulturních či hudebních organizací a akcí.