Rodina paní Kovářové čte (nyní) Deník noviny již desetiletí. K získání této ceny blahopřejeme. „Už se těším, až budu telefon užívat,“ řekla výherkyně při převzetí ceny.