Libějovice - Když se kněžna z Libějovického zámku jela koupat do lázní v Chelčicích nebo se chtěla oddávat motlitbám na nedalekém Lomci, jezdívala ve svém kočáře alejí. Ta vedla z Libějovic na obě místa a její choť ji mohl ze zámku celou cestu sledovat. Takový příběh se podle místních na Chelčicku a Libějovicku vypráví.

Jasným faktem ale je, že čtyřřadá Libějovická alej, kterou tvoří převážně lípy, zabodovala v anketě Alej roku 2019. Mezi jihočeskými jí pařilo druhé místo. Podle Jiřího Kani, tiskového mluvčí společnosti Arnika, která anketu organizuje, je umístění v takové anketě pro aleje určitou prestiží. „Jejím cílem je přitáhnout pozornost veřejnosti k alejím, které patří ke zdravé a fungující krajině. Lidé objevují nejkrásnější vznosná stromořadí, upozorňují na ta, kterým hrozí zánik, a představují mladé aleje, které společně vysázeli,“ dodává ke smyslu akce.

Ilustrační foto.
Řidiči si nový kruháč v Blatné chválí. Na jaře budou pokračovat práce

Libějovická alej je přes dvě stě let stará a tvoří ji převážně lípy. „Unikátní je hlavně tím, že je čtyřřadá, takových je v České republice jen několik,“ uvedl za Lesy ČR, které alej spravují, Radovan Nůsek.

Stromořadí je z finančních důvodů udržováno jen s ohledem na bezpečnost, lidé z okolí ho ale rádi navštěvují. „Z Vodňan se dá přes alej projít pěšky až na Lomec. Je to krásná procházka, hlavně v létě. Chodí sem spousta lidí pěšky, další jezdí na kole nebo i na koních,“ říkají lidé z Vodňanska, kterým rozhodně místo není cizí.

Centrum sociální pomoci ve Vodňanech oslavilo v pondělí 20. ledna dvacet let od svého založení.Lidé mohli na fotografiích zavzpomínat na uplynulé roky a připraven byl i koncert Klarinetového souboru Prachatice.
Centrum sociální pomoci Vodňany oslavilo dvacet let svého života

S Libějovickou alejí soutěžilo v anketě Alej roku 2019 rekordních 96 alejí a stromořadí ze všech krajů České republiky, kterým svůj hlas poslalo více než 7,5 tisíce lidí. „Jsme nadšeni, že rok od roku počet nominovaných alejí stoupá. Je vidět, že lidé o ně mají zájem a na krásná zákoutí naší krajiny jsou patřičně hrdí,“ říká Karolina Kostićová z Arniky.

Celkové výsledky ankety za rok 2019 najdete na www.alejroku.cz/2019/vysledky-2019

Zeyerova stezka z Vodňan do Lomce

Celková délka – 6 km

Časová náročnost – 2 hodiny

Fyzická náročnost – nenáročná, vhodná pro rodiny s většími dětmi, trasa není vhodná pro kočárky a vozíčkáře

Trasa Zeyerovy stezky začíná na autobusovém nádraží ve Vodňanech. Vydáme se po modré turistické značce směrem na jih přes Zeyerovy sady. Asi po 1 km opouštíme město a dostáváme se do otevřené venkovské krajiny. Po 1,7 km dojdeme k místu s kapličkou svaté Maří Magdaleny, kterému se říká Na Lázni. Sem básník Julius Zeyer, který pocházel z Vodňan, chodil odpočívat a koupat se. Tady je také možné z trasy udělat krátkou odbočku směrem na západ (0,9 km) do nedaleké obce Chelčice. Zde se kromě jiného nachází Památník Petra Chelčického a certifikovaná Přírodní zahrada u Chelčického domova sv. Linharta. Pokud se rozhodnete pokračovat dál, modrá značka vás povede čtyřřadou alejí v krásné krajině Chráněné krajinné zóny Libějovicko-Lomecko, kolem nového Libějovického zámku až do významného poutního areálu Lomec.

Město Vodňany

Historické město s dlouholetou rybářskou tradicí, kde básník Julius Zeyer žil a tvořil. V historickém středu města se nachází děkanský kostel Narození Panny Marie z 1. poloviny 15. stol. Kašna uprostřed náměstí se sochou alegorie Svobody pochází z r. 1928 a nese znaky města, rybářství, zemědělství a průmyslu. Na náměstí navštivte městské muzeum a galerii. Unikátní je zachovalý městský hradební systém s vodním příkopem. Projděte se po kamenném klenutém mostě přes mlýnský náhon se sochou sv. Jana Nepomuckého v barokním slohu z 18. století. Tomuto malebnému zákoutí se říká Vodňanské Benátky. Ve Vodňanech je známá Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie. Součástí školy je i rybářské muzeum s rozsáhlou expozicí historického rybářského náčiní. Ve dvaceti akváriích je umístěna asi stovka ryb žijících na našem území i mimo něj, například v Amazonii. Místním rybářům se tu daří chovat i úspěšně rozmnožovat sladkovodní rejnoky. Za návštěvu stojí též městské muzeum a galerie.

Chelčice Na Lázni

Severní konec Libějovické aleje uzavírá místo, které je v Chelčicích známé pod názvem Na Lázni, v minulosti zde vyvěral léčivý pramen. V místě stojí také původně barokní areál - poutní hostinec. Usedlost Na Lázni je uzavřený soubor budov s velkou vjezdovou branou a barokními štíty. Nedaleko ní stojí kaple sv. Máří Magdalény. Kaple dala vznik zmíněnému hospodářskému dvoru - malým lázním. V průběhu 18. století se počet poutí zvýšil a lázně byly zmodernizovány roku 1879 nákladem knížete Adolfa ze Schwarzenbergu. V provozu zůstaly do 30. let 20. století, poté jejich budovy sloužily jako výletní restaurace.

Kaple svaté Maří Magdaleny

Raně barokní osmibokou kapli nad pramenem nechal postavit tehdejší majitel panství Libějovice, hrabě Charles Albert de Buquoy v letech 1660–1663. Prameni byla odpradávna přičítána zázračná léčivá moc. Její zasvěcení mělo připomínat památku jeho matky Marie Magdaleny, rozené de Biglia. Podle pověsti se tu nemocným poutníkům ukázal anděl, který pramen požehnal a díky tomu uzdravuje

Lomec

Mariánské poutní místo Jedná se o jeden z nejvýznamnějších barokních poutních areálů v jižních Čechách. Poutní kostel Jména Panny Marie byl vystavěný v letech 1692 -1702 hrabětem Emanuelem Buquoyem, pro umístění zázračné sošky Panny Marie s Ježíškem. Vedle kostela stojí původně buquoyský lovecký zámeček z roku 1709-1710, dnes zde působí Kongregace šedých sester III. řádu sv. Františka. Pravidelně se zde konají poutě a mše. Hlavní mariánská pouť se koná v neděli následující po svátku narození Panny Marie.