Na návštěvníky čekají v sobotu nejen prohlídky školy, neformální setkání absolventů s učiteli, ale také kulturní program. Po celý den si mohou zájemci prohlédnout také výstavy: fotografií Vladislava Hoška, řezeb Jana Novotného, obrazů Pavla Pavelky, historie spolku Vltavan z Purkarce, historických fotografií, výrobků žáků a studentů, grafických prací, historických učebních pomůcek, dokumentů z historie školy (tabla atd.).

V dílnách, vestibulu a na chodbách mohou hosté navštívit prezentace firem, v hale v blízkosti školy CNC centrum a na programu bude i další překvapení například i v podobě drobného občerstvení.

A co uvádí o škole historické prameny?

V době vzniku v roce 1864 zněl název školy Jednotřídní průmyslová škola ve Volyni. Škola měla za úkol vzdělávat a vychovávat řemeslníky ze širokého okolí. Zpočátku škola vychovávala dorost pro různá řemesla a později také do ní chodili dospělí řemeslníci doplnit si vzdělání (např. zimní kurzy pro příslušníky řemesel stavebních od r. 1906). Vzhledem k tomu, že v okolí působilo hodně řemeslníků truhlářů, tesařů a zedníků, škola se postupně zaměřila na obory stavební a dřevozpracující.

V roce 1951 začíná výuka ve čtyřletém oboru pozemní stavitelství, v roce 1953 ve čtyřletém oboru technická zařízení budov, v roce 1960 ve čtyřletém oboru truhlářství (od r. 1984 nábytkářství) a v roce 1969 ve čtyřletém oboru dřevařství.

Od roku 1996 začíná výuka na vyšší odborné škole v oboru tvorba nábytku a dřevěné konstrukce se dvěma specializacemi: tvorba nábytku a navrhování interiérů a také dřevěné konstrukce (dřevostavby)