V Léčebně dlouhodobě nemocných ve Volyni leží žena, která se zotavuje 
z komplikované zlomeniny stehenní kosti a několika interních chorob. Kdyby nebylo volyňské léčebny, bylo by to pro ni a její rodinu podstatně problematičtější. „Musela by vyhledat péči v Horažďovicích," vysvětlila primářka léčebny Iva Žejdlová.
To nebude potřeba. Staronový nájemce Bohemia Hospitals s městem uzavřel smlouvu na dvaadvacet let. „Spolupráci s městem hodnotím pozitivně a hodláme v ní pokračovat," dodal Petr David, ředitel společnosti Bohemia Hospitals. A to i za cenu zvýšení nájemného.
To město navýšilo na 320 tisíc ročně. „Původně jsme měli na nájemné vyšší nároky, ale nakonec jsme se dohodli takto," vysvětlil starosta města Václav Valhoda. Peníze se však do léčebny vrátí. „Tři sta tisíc je určených k opravám, dvacet tisíc činí pojištění," popsal. Tak zněla dohoda.
Na generální opravu budovy se ve Volyni chystají už dlouho. Je třeba zateplení budovy, výměna venkovních dveří a kompletních rozvodů. Jenže potřebných deset milionů město nemá, splácí úvěry a musí dofinancovat úpravnu vody v Nišovicích. Rekonstrukci tak bude řešit dílčími opravami.
Léčebna je určena pacientům překládaným z akutního lůžka nemocnice, u kterých byla stanovena diagnóza 
a odezněla akutní fáze onemocnění a kteří potřebují následnou komplexní ošetřovatelskou, rehabilitační a psychosociální péči. Místo v ní najde 65 pacientů, její kapacita je z 90 % naplněna. Zároveň jde o největšího zaměstnavatele ve městě.

Zahradní pavilon zničila honba za byznysem

Ve volyňské léčebně pro dlouhodobě nemocné pracoval lékař Ivo Apetauer šestadvacet let. „Byla první svého druhu na jihu Čech. Příští rok to bude sto třicet let, kdy pásku nemocnice slavnostně přestřihla sama arcivévodkyně Alžběta," vypráví.
Tou dobou byla volyňská léčebna svým způsobem raritou. „Nemocnice měla nevídanou úroveň. Tehdy byly lehárny, kam se chodilo umírat," dodal.
Za roky své existence prodělala volyňská nemocnice četné transformace. Od okresní nemocnici přes internu dvě až k léčebně dlouhodobě nemocných. Tou je od roku 1976.
Léčilo se několik význačných lidí, například z oblasti herectví . „Ležela tu Jiřina Jirásková i Zdeněk Podskalský," uvádí příklady Ivo Apetauer.
Jednu dobu byla volyňská nemocnice nadokresní, sloužila Prachaticku i Sušicku. Pak podobná zařízení začala růst jako houby po dešti. „Před padesáti, sty lety starších lidí rapidně přibylo. Do té doby neměli specializovanou léčbu, a tak se současně profilovali lékaři, kteří se soustředili na choroby starých lidí," popisuje.
Už od začátku provozu léčebny ve Volyni spolupracovali její lékaři se strakonickou nemocnicí. „Dojížděli k nám odtud odborníci, například neurolog či chirurg. Když jsme si s něčím nevěděli rady, vždycky nám poradili," poznamenal Ivo Apetauer s tím, že odborníci dojížděli jednou týdně nebo zkrátka vždycky, když bylo potřeba.
O tom, že je volyňská léčebna raritou svědčí i vzpomínka Ivo Apetauera na rok 1991, kdy z Rakousko nabídlo České republice pomoc při rekvalifikaci pracovních sil a pomůže i s přestavbou zdravotnických zařízení. Mezi nimi byla právě i volyňská léčebna. „Dělníci restaurovali zahradní pavilon, udělali modřínový strop, jak jsem si přál. Stálo nás to přes milion. Když nastaly spory kvůli Temelínu, Rakušané se rozhodli zastavit všechny tyto rekonstrukce. A skutečně k tomu došlo. Volyňskou léčebnu ale dostavěli, vzpomíná.
Tehdy na tom měl obrovský podíl. Dá se se říci, že to léčebnu zachránilo. „Rok na to přišel však ten paradox, že se léčebna rozdělila na dva celky, zahradní pavilon byl přestavěn na prádelnu a kuchyni. Léčebna pak od nich kupovala stravu a prádlo. To byl účel a záměr, přitom ale zničili restaurovaný nádherný objekt," vypráví posmutněle.
Dnes je část léčebny města, část je v soukromém vlastnictví. S tím Ivo Apetauer nesouhlasí. „Obávám se, že rozdvojení soukromé a městské není zdravé, měl by to být jeden celek, který bude pro místní, ale i nadúrovňový. Zdravotnictví není byznys a vložit do toho neviditelnou ruku trhu je nesolidní, speciálně u starých lidí. Věřím ale, že i tohle léčebna překoná a bude sloužit lidem dál," uzavřel.