„Se studenty vyrážíme v rámci výuky do přírody často, na laboratorní práce na naučné Sudslavické stezce se chystáme poprvé. Probírali jsme systém rostlin, k tomu se bude naše botanická vycházka vázat. Ve druhém ročníku mají podle osnov studenti probírat živočichy, i k tomu zajistíme pozorování v přírodě,“ zmínila se učitelka Olga Menšíková.

Obor Přírodovědné lyceum je jediný svého druhu na Strakonicku a také v republice je jich poskrovnu. V každém kraji jediný. Všeobecně zaměřené studium je rozšířeno o výuku přírodovědných předmětů. Nový obor zaujal především žáky uvažující o studiu na gymnáziu. Ale i mnohé, kteří upřednostňují odborné zaměření gymnaziálního typu.

To potvrzuje i Martin Hojek, současný student prvního ročníku. “Nejvíce se mi líbí praktická výuka ekologie a biologie v přírodě. Zajímá mě i fyzika, tu bych chtěl studovat na vysoké škole,“ říká. Původně prý chtěl na gymnázium. „Jsem rád, že jsem se rozhodl pro lyceum, má již odborné zaměření. Na škole mám i výběr z šesti jazyků a mohu se učit také znakovou řeč,“ dodal.

Obor, jehož absolventi se uplatní nejen jako ekologové, laboranti a zaměstnanci v oboru životního prostředí, ale i jiných odvětvích národního hospodářství, otevírá škola druhý rok. Přijímací zkoušky jsou 20. června.