Ještě přibližně před rokem si Volyňští stěžovali na nedostatek kroužků a mimoškolních aktivit pro své děti. Letos by mělo být ve městě dostupných zájmových činností a aktivit dost.

Kroužky chce pořádat pobočka strakonického domu dětí a mládeže (DDM) i občanské sdružení Ratejna. Vznikne tím boj dvou organizací o děti?

DDM si ve Volyni vyžádala sama veřejnost. Aktivity se pro velký zájem rozjely o několik měsíců dříve, než bylo v plánu. V nabídce byl kroužek ručních prací i několik tanečních a sportovních aktivit. Letos v nich podle zájmu dětí bude pokračovat a měl v plánu svoji nabídku i rozšířit.

Setkávání dětí a mládeže (program se zpíváním, pohybovými aktivitami a hranými biblických příběhy) a výtvarný program Barvínek. To jsou aktivity, které nabídne letos ve Volyni občanské sdružení Ratejna ve spojení s Farním sborem evangelickým.

„Konkurence se nebojíme. Pracujeme s dětmi ve srovnání s domem dětí jinak. Máme jiné kroužky i smýšlení. Chodí k nám většinou stálá základna návštěvníků. Občas někdo přivede kamaráda ze školy. Přijít ale může kdykoli každý,“ říká za Ratejnu Eva Tkadlečková.

Ani DDM by neměl mít letos o děti nouzi. „ Loni jsem vedla ruční práce. Měla jsem osm dětí. Většina říkala, že se přihlásí i napřesrok,“ uvedla jedna z vedoucích Hana Krýchová.

„S domem dětí a už mládeže máme předběžnou domluvu. Pokud budou mít zájemce o kroužky jsme ochotni jim, stejně jako, loni poskytnout tělocvičnu a učebny podle potřeb,“ řeklředitel základní školy František Jáchim.