Žáci nejprve viděli historický film o vzniku České republiky. Poté následovala prohlídka téměř všech prostor sněmovny, která byla doplněná zajímavým výkladem. Děti zaujala zasedací místnost a Alena Nohavová je zavedla i na místo, kudy prochází jen prezident a významné návštěvy. Nevynechali ani síň s dobovými listinami. Na závěr je čekala sladká odměna, rozloučení a poděkování za neopakovatelné zážitky.
Zbývající část dne vyplnili procházkou ve Valdštejnské zahradě, po Karlově mostě. Neminuli ani Kampu s Velkopřevorským mlýnem a zeď Johna Lennona. Výprava se neopomněla zastavit v chrámu Panny Marie Vítězné u sošky Jezulátka.