Během dne bude zajištěna prohlídka kostela , prohlídka Obecní školy, prohlídka Měšťanské školy, prohlídka vitrín s historií Volenic, významní rodáci, jejich díla, staré pohlednice, staré fotografie, různé dokumenty a listiny vážící se k historii Volenic, zápis do Pamětní knihy rodáků, projížďky koňským povozem po obci.

Jaký bude program této výjimečné akce?

10 hodin
Mše svatá v kostele Petra a Pavla za zemřelé i živé rodáky

12 hodin
Sraz účastníků na návsi (přivítání rodáků a hostů, uctění památky obětí I. světové války, vysvěcení nového praporu obce Volenice).

13 hodin
Společný odchod k místu konání slavnosti za pochodu kapely Otavanka.

14 hodin
Začátek slavnosti (společný oběd, společné foto, přivítání a projevy významných hostů, vyhlášení a předání malého daru nejstaršímu přítomnému rodákovi/rodačce, zasazení pamětního stromu, zápis do Pamětní knihy rodáků, beseda s regionálním historikem a ředitelem muzea ve Volyni Karlem Skalickým o historii školy, obce a kostela, vystoupení Babského sboru Poříčí, vystoupení dětí ze ZŠ Volenice, volná zábava).

20 hodin
Taneční zábava.