Letos má obec v plánu realizaci tří akcí. „První je opravení poškozených komunikací ve Volenicích, Tažovicích, Tažovické Lhotě a Ohrazenicích. Na opravu jsme získali prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj ČR,“ říká starosta Karel Papež. Druhou velkou akcí je oprava a odbahnění Rábského rybníka, na kterou mají Voleničtí prostředky z Operačního programu ŽP ČR. Třetí pak je kompletní výměna oken a dveří na budově Obecního úřadu ve Volenicích. „Na tu jsme obdrželi dotaci od Jihočeského kraje,“ dodal Papež.

Třetina z 90 milionů

V loňském roce obec žádala o peněžní prostředky do různých dotačních titulů na akce v celkové výši cca 90 milionů korun. „V žádostech jsme byli úspěšní z jedné třetiny podaných návrhů,“ pochlubil se starosta.

V posledních letech se Volenickým podařilo několik důležitých akcí.

Za největší úspěch považují vykoupení pozemků od fyzických osob, které se vykupovaly za účelem vybudování sportovišť, získání přístupu k nemovitostem a vlastnictví komunikací. Díky vstřícnému přístupu a ochoty zaměstnanců Městského úřadu Strakonice Volenice včas získaly všechna potřebná stavební povolení. Tím pádem nebránilo nic obci k podání žádostí o dotace.

Zachovali obchod

Další úspěšně dokončenou akcí je nové osvětlení, bezdrátový rozhlas, vybudování chodníků kolem státní silnice a mezi bytovkami. „A také rekonstrukce domu čp. 8, který obec zakoupila se záměrem pronajímat budovu za účelem zachování obchodu se smíšeným zbožím a za účelem vytvoření příjemného zázemí pro turisty,“ pokračoval Karel Papež.

Zástupci zdejší samosprávy se zaměřují na zajištění zázemí pro rozvoj sportu pro děti a mládež ve Volenicích a okolí. V obci velmi citelně chybí víceúčelové hřiště. K jeho výstavbě již Voleničtí urazili kus cesty, ale stále ještě nejsou u cíle. Začali výkupem pozemků před dvěma lety, přes projekty až k podání žádosti o dotace z EU.

Nejen projekty hřiště, ale ještě dva další, leží na Úřadu regionální rady ROP Jihozápad a čekají na výsledné rozhodnutí. Do boje o evropské peníze se Voleničtí vrhli celkem s pěti projekty. Hřiště jsou pro ně prioritou, dále chtějí zateplit a zrekonstruovat mateřskou školu, zateplit školu a opravit místní komunikace.

V obci natáčeli filmaři

V roce 2008 se v obci natáčel film o německém zbojníkovi. Filmaři využili zajímavých míst a zákoutí obce. Občané Volenic a okolí měli nejenom možnost vidět jak se film natáčí, ale i příležitost v něm účinkovat. Ke slovu přišli také šermíři ze strakonické Skupiny historického šermu Vendetta. "Bylo to moc fajn, užívali jsme si to," zavzpomíbal její vedoucí Tomáš Jiřík. V roce 2009 se v obci konal III. ročník „Pootavského sedmiboje“. Zúčastnila se družstva ze Štěchovic, Novosedel, Katonic, Střelských Hoštic, Kladrub a Poříčí. Zvítězit se podařilo družstvu Volenic. Letošní ročník se bude konat 12. června ve Střelských Hošticích.

Obec je zřizovatelem MŠ a ZŠ, kterou navštěvují místní děti i děti z okolních vesnic. (MŠ 50 dětí, ZŠ 127 dětí).

Obec měla k letošnímu 1. lednu 403 obyvatel. Nejstarší občance Markétě Plachtové bude 96 let, nejmladším občánkem je Martin Rod, kterému je necelý půl rok. Pod správu obce Volenice spadají čtyři vesnice – Tažovice 86 obyvatel, Tažovická Lhota 16 obyvatel, Ohrazenice 15 obyvatel, Vojnice 23 obyvatel. Sdružení a spolky: sbor dobrovolných hasičů, Český červený kříž, Myslivecké sdružení „Háj“, Tělocvičná jednota Sokol, Sdružení rodáků a přátel Volenicka, zahrádkáři, autoklub.