Několik vězňů z transportu smrti zemřelo hned při náletu, velká část jich ale podle historických pramenů uprchla do lesů, kde bylo nejméně jedenáct z nich dopadeno příslušníky SS a zastřeleno. Čtyři přišli o život u Katovic a sedm u Volenic. Zbylí uprchlíci byli ukrýváni na půdách statků, kde je lidé z Volenic živili. Na památku obětí konce druhé světové války stojí na volenickém hřbitově památník.

Příběh, který se zapsal do dějin Strakonicka ukazuje hrůzné skutky válečných časů a dobrotu místních lidí, ale je to jen střípek z Volenic. O obci, která leží v Pošumaví, necelých 15 km od Strakonic, nám více zjistil Jan Malířský.

Volenice jsou doloženy roku 1228 jako majetek kláštera benediktinek u sv. Jiljí při Pražském hradě. V 15. století patřila ves králi Jiřímu s Poděbrad, který ji zastavil roku 1462 Vilému z Rýzmberka a Rabí. Nevětší rozkvět zažily Volenice za pánů Koců z Dobrše a na Ohrazenicích.

Čápovna u Markéty.
RETRO: Proměna Strakonic. Víte, kde stávala Čápovna a kde trucbašta?

V roce 1905 se zde stal místním farářem P. František Blahoslav, který v roce 1891 kandidoval do zemského sněmu za mladočeskou stranu. Poslancem za Strakonice a Volyni byl 12 let. Zemřel roku 1942 ve Volyni. Měl velké zásluhy pro obec. Přičítá se mu vybudování obecního vodovodu, stavba silnic Volenice - Kalenice a Volenice - Krejnice, oprava kostela a stavbě Obecního domu, Měšťanské školy atd.

Další osobností, která je s Volenicemi spojená, je katecheta ve zdejší škole P. V. Chalupský, autor knihy Cesta českého kněze pod sekeru, autobiografie o páteru Josefu Jílkovi, faráře v Katovicích, fašisty popraveného.

Dominantou obce je dvoulodní kostel sv. Petra a Pavla s kaplí sv. Jana Nepomuckého a mohutnou věží. V kostele se nachází hrobka Koců. Najdeme tu také několik usedlostí ve stylu lidové architektury z 19. století. V památkově chráněném stavení ve stylu selského baroka čp. 7 je od roku 2008 otevřeno Muzeum selského statku. V jeho dvoře se konají jarmarky, poutě, posvícení, předvádí se tu i stará řemesla a regionální výrobky.