Po zahájení předsedou Milošem Sedláčkem, který přivítal starostu města Břetislava Hrdličku, člena naší odbočky, a místopředsedu odboru přátel z Prahy Pavla Moulise s otcem. Pak se ujal slova řídící valné hromady Jan Hošek ml. Nechal schválit program a seznámil se způsobem voleb. Všichni obdrželi volební lístek s 12 kandidáty s možností zaškrtnou maximálně sedm navržených.

Poté přednesl zprávu o velmi bohaté činnosti za uplynulé období předseda Miloš Sedláček, po něm zprávu o hospodaření Václav Králíček a po něm k plánovaným akcím Martin Červinka, z nichž nejzajímavější bude zájezd na pohárový zápas v únoru do Belgie.V diskuzi vystoupil se zdravicí Pavel Moulis. Po tomto byly odevzdány volební lístky a komise ve složení Jan Hošek st., Jan Malířský a Láďa Vlažník provedla sčítání hlasů. Volilo 72 členů sedmičlenný výbor, plný počet hlasů měli Miloš Sedláček a Václav Králíček. Dále byli zvoleni: Martin Chylík, Martin Červinka, Jan Hošek, Jana Koubová a Petr Hrubý. Předsedou byl zvolen Miloš Sedláček.

V usnesení bylo schváleno ve stanovách změnit volební období ze dvou let na čtyři roky. Pak jsme minutou ticha vzpomněli na člena odbočky Jana Lohnického.

Následovalo občerstvení vynikajícím gulášem od Martina Chylíka, poté následovala volná zábava. Tak ať žije Slavie a těšíme se na vás 2. února na vepřových hodech na Křemelce.

Jan Malířský