Uzávěrka inzerce prosincového čísla Zpravodaje je 11. listopadu, pro účely politické reklamy je stanoven termín 5. listopadu pro případ náhradního využití inzertní plochy za situace, kdy politický subjekt neprojeví zájem o umístění inzerce. Prosincové číslo Zpravodaje bude distribuováno mezi obyvatele města od 25. listopadu.

Volební inzerce umístěná ve Zpravodaji města bude situována výhradně na prostřední dvoustraně (listy 8 a 9) a následující straně 10.

Velikost volební inzerce je tedy stanovena v jednotné velikosti modulu čtvrtina strany (92 x 130 mm).