Aby byly volební podmínky férové, rada města rozhodla o tom, kam se smí umisťovat materiály pro předvolební kampaň.

„Je možné pronajímat zábradlí, sloupy veřejného osvětlení a podobně ve vlastnictví města Strakonice žadatelům pro umístění reklamních zařízení, jejichž umístění nepodléhá režimu obecně závazné vyhlášky města Strakonice o místních poplatcích. Nájemné činí deset korun za každý i započatý čtvereční metr plochy reklamního zařízení a každý i započatý den užívání předmětu nájmu. Celková doba nájmu může činit nejvýše devětadvacet dnů,“ uvedla mluvčí města Markéta Bučoková.

Ilustrační fotografie.
Nové volby by ve Strakonicích mohly být 14. prosince

K volební propagaci lze využít také Zpravodaj města Strakonice. Podle Markéty Bučokové tak bude možné pouze v prosincovém vydání a výhradně na prostřední dvoustraně. Velikost bude jednotná pro všechny a umístění bude závislé na vylosovaném pořadí volebního subjektu na hlasovacím lístku pro předmětné opakované volby.

Strakonice, budova radnice. Ilustrační foto
Ústavní soud poslal Strakonické k novým volbám

Diskuzi nad rovnými podmínkami předvolební kampaně by chtělo město Strakonice, jako volební orgán v čele se starostou města vyvolat se všemi volebními subjekty, které se zúčastní opakovaných voleb do Zastupitelstva města Strakonice. Termín je stanoven na 14. 10. 2019 od 16.00 hodin v budově městského úřadu. Zmocněnci jednotlivých volebních subjektů budou o schůzce písemně s předstihem vyrozuměni. Pozvánka na tuto akci bude zveřejněna v říjnovém Zpravodaji města Strakonice.

Komunální volby se ve Strakonicích budou konat 14. prosince 2019 od 7 do 22 hodin.