Volby do zastupitelstva města Strakonice konané ve dnech 5. a 6. října 2018 jsou tedy neplatné.

Navrhovatel Karel Janský zpochybnil průběh komunálních voleb zapříčiněním porušením zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. „V důsledku tohoto porušení mohlo dojít k hrubému ovlivnění voleb ve všech 27 volebních okrscích volebního obvodu města Strakonice, a tím i k ovlivnění volebního výsledku,“ zní ve zprávě krajského soudu.

Ilustrační fotografie.
Byly volby rovné? Soud si pozval 30 svědků!

Podle senátu komunální volby ve Strakonicích proběhly v rozporu se základními právy garantovanými Listinou základních práv a svobod a Ústavou České republiky. „Byla potlačena svobodná soutěž politických sil a nebyly respektovány základní demokratické principy nastolené čl. 21 odst. 4 a čl. 22 Listiny základních práv a svobod,“ pokračuje verdikt soudu.

Uvedené porušení základních demokratických principů právního státu navrhovatel přisuzuje narušení předvolební kampaně, ke které došlo ze strany vítězného volebního hnutí Strakonická Veřejnost, jež ovlivnilo výsledky voleb hrubým způsobem.
Strakonice tak čekají opakované volby.

Strakonická radnice. Ilustrační foto.
Neúspěšný kandidát tvrdí, že volby nebyly rovné

Reakce hlavních osob
Karel Janský, Změna pro Strakonice: "Ukázalo se, že naše tvrzení o nerovnosti voleb ve Strakonicích bylo pravdivé a mám oprávněný pocit vítězství. Naším cílem je, aby opakované volby přivedly do zastupitelstva větší počet subjektů."

Břetislav Hrdlička, Strakonická Veřejnost: "Rozhodnutí krajského soudu mne překvapilo a nerozumím mu. Zpochybnit názor téměř 52 procent voličů je zarážející. Nic, proč by měly být volby ve Strakonicích neplatné, jsme neudělali."

Odůvodnění senátu má 138 bodů a celé ho najdete na https://infodeska.justice.cz/soubor.aspx?souborid=6032467.