Přesně 13 234 korun – tolik činil výtěžek charitativní sbírky ve prospěch Základní a mateřské školy speciální ve Strakonicích. Ta se uskutečnila v sobotu 28. února na plese 25. protiletadlového raketového pluku. „Získané peníze plánujeme využít pro rozšíření dětského hřiště, financovat chceme díky nim i plavecký výcvik a další rehabilitační péči," uvedla učitelka speciální mateřské školy Libuše Svobodová, která se netajila dojetím, a dodala, že si velice váží ochoty lidí přispět.

Finanční šek jí předal velitel strakonického útvaru plukovník Vladimír Barca.

Děti, jež doposud neměly v životě tolik štěstí a musejí se vyrovnávat s mentálním postižením, autismem či jinými vadami, se vojáci snaží podporovat již řadu let. „Zdaleka se tedy nejedná o první sbírku či pomoc handicapovaným, do které jsme se zapojili," dodala tisková mluvčí pluku Jana Samcová.

V minulosti vojáci rovněž organizovali dražby obrazů, které děti vlastnoručně malovaly se svými učitelkami. „Před dvěma roky jsme se rozhodli k menší změně a dražbu obrazů nahradili sbírkou. Zapojit se do ní může úplně každý přispěním byť jen malé částky," vysvětlil plukovník Vladimír Barca.

Sponzorské dary představují podle učitelky Libuše Svobodové pro zmíněné vzdělávací zařízení významnou pomoc. Díky nim se děti účastní relaxačních a rehabilitačních pobytů a absolvují různé druhy terapií, jako je například canisterapie či hipoterapie. Pořizovány jsou za ně například kompenzační a didaktické pomůcky. Bez finanční pomoci se neobešla ani výstavba bezbariérového vstupu do školy.