Ve spolupráci s Katedrou systémů protivzdušné obrany chtěli návštěvníkům přiblížit podstatu protiletadlového raketového vojska a získat zájemce o studium oboru. „Zdaleka se nejedná o jedinou formu spolupráce mezi strakonickým 25. protiletadlovým raketovým plukem a katedrou,“ uvedla tisková mluvčí útvaru Jana Samcová. Studenti při výběru specializace velmi přemýšlejí o možnostech svého uplatnění.

Spolupráce Katedry systémů protivzdušné obrany s 25. protiletadlovým raketovým plukem se zlepšuje každým rokem. „Podílí se na tom samozřejmě vstřícný přístup velení útvaru a náčelníka vojska,“ chválí zastupující vedoucího Katedry systémů protivzdušné obrany Jan Farlík. S vojenským útvarem ve Strakonicích je personálně i odborně úzce propojena a je připravena spolupracovat ve všech možných aspektech.