Jednotka pozemní protivzdušné obrany, kterou vyčleňuje 25. protiletadlový raketový pluk ze Strakonic, absolvovala v uplynulých dvou týdnech ve vojenském újezdu Hradiště na Karlovarsku operačně-taktické cvičení. Během něj vojáky navštívil tým z velitelství Vzdušných sil NATO z německého Ramsteinu.
Více k tomu řekl plukovník Pavel Mrůzek, zástupce velitele strakonického útvaru. „Jednalo se o konzultační návštěvu s oficiálním názvem Evaluation Verification Visit. Hodnotitelský tým provedl během ní prvotní pozorování a seznámení s jednotkou. Následně pak vydá doporučení, jakým směrem se má jednotka ubírat, aby byla schopná podstoupit prvotní hodnocení programu TACEVAL, takzvaný „Startassess". To je další důležitý krok, který je nutný splnit před závěrečnou certifikací, kterou je vrcholné hodnocení programu takzvaný Capability Evaluation neboli CAPEVAL," uvedl.
Laicky řečeno, každá vojenská jednotka, která chce operovat v prostředí NATO, musí projít certifikací. Ta potvrzuje, že vojáci jsou schopni plnit úkoly pod velením Aliance a zvládnou kooperovat s ostatními jednotkami NATO. U vzdušných sil bývá toto hodnocení nazýváno TACEVAL (Tactical Evaluation).
Dosáhnout jej chce i strakonický protiletadlový pluk, jenž pro Síly rychlé reakce NATO a brigádní úkolové uskupení na bázi 4. brigády rychlého nasazení a 7. mechanizované brigády vyčleňuje baterii pozemní protivzdušné obrany.
Podle Pavla Mrůzka jde o náročný proces, který probíhá několik let a sestává z řady kroků. „Jednotka je komplexně posuzována z mnoha hledisek. Hodnotí se systém velení a řízení, zbraňové efektory, force protection, zdroje neboli personální naplněnost jednotky a její technické vybavení a řada dalších aspektů," vysvětlil plukovník Mrůzek.
Cvičení v Doupovských horách probíhalo pod taktickým námětem, schopnosti vojáků prověřilo množství incidentů. Museli dokázat, že jsou schopni ničit nepřátelské vzdušné cíle, reagovat v přímém kontaktu s nepřítelem, ošetřit zraněnou osobu či poradit si s demonstranty, kteří zablokovali důležitou komunikaci.
Podle vyjádření zahraničních hodnotitelů se i pro ně jednalo o zkušenost, která rozšířila jejich odborné poznatky.