Symbolický šek předal velitel strakonického útvaru plukovník Ján Sedliačik vedoucí mateřské školy speciální Marii Havelkové.
Tradice této dobrovolné finanční sbírky sahá mnoho let zpátky. Základní a mateřská škola speciální používá peníze na zajištění aktivit pro své děti. Loni využila ZŠ a MŠ vybrané peníze na hipoterapii.

Výtěžek předají vojáci základní a mateřské škole speciální ve Strakonicích ve středu 28. února v 10 hodin.

HipoterapieObor hiporehabilitace, fyzioterapeutická metoda využívající jako pomůcku speciálně připraveného koně, konkrétně pohybu jeho hřbetu v kroku. Tento pohyb je střídavý, rytmicky a cyklicky se opakuje. Nabízí multisenzorickou aferentní stimulaci, která přímo ovlivní motorické chování klienta aktivací všech úrovní centrální nervové soustavy. Výsledkem je facilitace reparačních procesů na úrovni neurofyziologické a psychomotorické. Variabilita využití poloh při respektování posturálních schopností klienta ovlivní posturu, hrubou i jemnou motoriku. Sekundárně je možné využít hřbet koně k polohování.