„Odborná příprava litevských vojáků proběhla u našeho útvaru v souladu s iniciativou TACET (Transatlantic Capability Enhancement and Training Initiative), do které se Armáda ČR zapojila. Účelem tohoto programu je posílit schopnosti a kapacity pro kolektivní ochranu Polska a baltských zemí. Důraz je při tom kladen na zvýšení interoperability mezi aliančními partnery a viditelnou deklaraci společného úsilí členských států NATO,“ vysvětlil zástupce velitele strakonického útvaru plukovník Jaroslav Daverný.

Během stáže si litevští vojáci prohloubili své znalosti v oblasti rozhodovacího a plánovacího procesu velitele či tvorby operačního rozkazu. Čeští vojáci je také seznámili se svými standardními operačními postupy. „Používáme obdobné postupy, které se od těch českých liší v drobných nuancích. Největším přínosem je pro nás sdílení a vzájemná výměna poznatků a zkušeností, abychom byli schopni v rámci Severoatlantické aliance spolupracovat při ochraně vzdušného prostoru,“ uvedl nadrotmistr Vitalijus Kožitevas z litevského protiletadlového praporu.

Trénovali zachytávání cílů

Mezi účastníky stáže byli zastoupeni nejen velitelé družstev, ale i operátoři protiletadlových raketových kompletů RBS-70. Část výcviku tak byla věnována zvýšení jejich schopností při zachytávání vzdušných cílů.

Čeští vojáci představili Litevcům také některá přídavná zařízení systému RBS-70. „Učili jsme je například používat zaměřovač pro noční vidění BORC a dotazovač IFF, sloužící k identifikaci vlastních a cizích vzdušných cílů,“ upřesnil rotmistr Miroslav Kleinmann z operační skupiny štábu 252. protiletadlového raketového oddílu. „S velkým zájmem se setkala dynamická ukázka, ve které jsme litevským vojákům komplexně představili funkčnost modulu V-SHORAD (Very Short Range Air Defence – protivzdušná obrana velmi krátkého dosahu),“ dodal rotmistr Kleinmann.

Odborná stáž byla přínosem i pro strakonické vojáky. Velitelé protiletadlových družstev RBS-70 získávali zkušenosti s velením vojákům z jiného státu Aliance. Tyto poznatky doplnily jejich přípravu na certifikační proces, během kterého bude česká jednotka protivzdušné obrany hodnocena dle standardů NATO TACEVAL (Tactical Evaluation).

Kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku