Stalo se tak v rámci mezinárodního cvičení Lion Effort 2015, které v uplynulých dvou týdnech hostila 21. základna taktického letectva v Čáslavi.

Jedná se o jednu ze specifických činností jednotek, které zabezpečují pozemní protivzdušnou obranu. „Naši vojáci jsou na plnění tohoto úkolu teoreticky připraveni. Během cvičení Lion Effort 2015 si tyto taktické postupy, vycházející ze standardů NATO, vyzkoušeli a ověřili v praxi," uvedl kapitán Lukáš Málek, který výcvik protiletadlovců v Čáslavi řídil.

Strakoničtí vojáci, kteří jsou předurčeni pro plnění úkolů v rámci Národního posilového systému protivzdušné obrany ČR, jsou cvičeni k tomu, aby byli schopni střežit vzdušný prostor nad strategickými objekty. „Tedy i leteckými základnami, například při hrozícím teroristickém útoku," doplnila mluvčí pluku Jana Samcová.

Vojenské cvičení

Nebudou sestřeleni

Obrana letiště v době vojenského konfliktu má své zvláštnosti, které vyplývají zejména z intenzivního leteckého provozu. Četné útoky nepřátelských letadel, provoz vlastních letounů a současně i poškozené stroje, jež se vrací na základnu a nejsou schopné prokázat, zda jsou vlastní či cizí. „Naším úkolem bylo rozpoznat, do jaké výše uvedené kategorie letadla spadají, a postřelovat a ničit ta z nich, která simulovala protivníka," doplnil kapitán Málek s tím, že to klade vysoké nároky zejména na pozornost operátorů velitelského stanoviště protiletadlové jednotky.

Na počínání strakonických vojáků bedlivě dohlížel major Tomáš Merta z 21. základny taktického letectva, který řekl: „Spolupráce s protiletadlovou jednotkou byla přínosem i pro naše piloty. Můžeme důvěřovat operátorům 251. protiletadlového raketového oddílu, že nebudeme sestřeleni při návratu s poškozeným letounem, a na základě získaných zkušeností lze postavit reálnou obranu letiště."

Vojenské cvičení

Cenné poznatky

Při plnění těchto úkolů je důležitá komunikace mezi velitelskými stanovišti protiletadlové jednotky a křídla (tzv. WOC Wing Operation Centre). Jako styčný důstojník na křídle působil poručík Radim Janák. „Tuto pozici jsem zastával poprvé a byla to pro mě cenná zkušenost. Získal jsem řadu nových informací, včetně poznatků z taktiky letectva," zhodnotil mladý voják.

Za velký přínos označili cvičení i nadporučík Boris Cvetinov a rotmistr František Hammerbauer ze skupiny přípravy 251. protiletadlového oddílu. „Detailně jsme se seznámili s procesem plánování i samotným průběhem letové činnosti. Tyto poznatky můžeme využít při přípravě našich vojáků ve Strakonicích. Simulované situace, které jim vytváříme při výcviku, se tak budou mnohem více blížit reálné činnosti na letecké základně," shodně uvedli s tím, že požadovanou ambicí do budoucna bude realizace propojení systémů pozemní protivzdušné obrany se systémy letecké základny.