Z ekonomických důvodů dojde od září ke sloučení právní subjektivity u dvou mateřských škol (MŠ), jejichž zřizovatelem je město. Rozhodlo o tom poslední předprázdninové zastupitelstvo.

Až dosud hospodařily MŠ Výstavní a Smetanova samostatně. „Tímto řešením vznikne silný ekonomický subjekt. Protože dvoutřídní MŠ ve Výstavní se jako samostaná potýkala neustále s finančními problémy. Společné vedení jsme umístili do Smetanovy ulice. Důvodem bylo, že tato školka je větší, šestitřídní s téměř stopadesátkou dětí,“ uvedla místostarostka Alena Cepáková.

Pro rodiče se tím nic nemění. K zápisům dětí bude docházet jako doposud v průběhu roku. Výši poplatků stanoví vedení v MŠ Smetanova. Změna v hospodaření nezasáhne ani do počtu míst. „Jejich kapacita je zatím dostačující i z hlediska zájmu rodičů z okolních obcí. V obou MŠ bývá umístěno kolem dvou set dětí,“ poznamenala místostarostka.

Město vypracuje změnu ke zřizovací listině, ve které budou konkretizovány další záležitosti.