Vítězně ze soutěže vzešlo architektonické studio Projektil. Navrhlo poměrně malý a jednoduchý objekt čekárny doplněný soustavou několika střech. Jejich geometrie vytváří s nově vysazenými stromy dojem baldachýnu, který prodlužuje přilehlý park. „Tato myšlenka se nám líbí. Byly bychom rádi, aby se lokalita stala příjemným místem pro setkávání lidí,“ uvedl místostarosta města Tomáš Bednařík. Vzhled nádraží bude 28. listopadu představen veřejnosti. „Plánujeme setkání, na kterém chceme projekt představit. A chceme slyšet také připomínky veřejnosti,“ dodal Bednařík.

Návrh přestavby nádraží vychází přibližně z ceny 25 milionů korun. V roce 2021 až 2022 by se město pokusilo získat na akci dotaci a v následujících letech by se mohlo začít stavět.

Autobusové nádraží kupovalo město na jaře letošního roku a za přibližně devět milionů korun. Cílem bylo podržet kontrolu nad strategickým územím v centru města i autobusovou dopravou ve Vodňanech, sloučit zastávky na jedno místo a pro cestující připravit pro cestování důstojnější podmínky. A to se povedlo. Prostor autobusového nádraží zatím prochází dílčími úpravami, na které stačí samo město. Došlo například k výmalbě budovy a modernizaci nábytku. „V současné době pracujeme i na úpravách okolí, aby nádraží bylo z velké části bezbariérové a celkově působilo vlídněji –doplňuje se zeleň, lavičky a kolostav, modernizuje se veřejné osvětlení i označníky zastávek,“ doplnil na závěr místostarosta Tomáš Bednařík.