Stavební práce vyšly bez mála na 2,7 miliónu korun. Za 8 kusů pojízdných stojanů pro uskladnění sbírkových předmětů pak město zaplatilo více něž 700 tisíc korun, přičemž 400 tisíc korun byla dotace Ministerstva kultury. „Konečně budeme mít pro naši sbírku, která čítá téměř 20 tisíc artefaktů, prostory pro kvalitní a bezpečné uskladnění,“ říká ředitelka Městského muzea a galerie Jitka Velková. „Prozatím do nového depozitáře uložíme předměty, kterým nevadí případná vlhkost. Ještě nás čeká dlouhodobé sledování klimatických podmínek v novém depozitáři, aby nebyla ohrožena životnost našich cenných děl,“ vysvětluje dále ředitelka.

Slavnostní otevření nebylo tentokrát spojeno s obligátním stříháním pásky, ale bývalý starosta Václav Heřman a současný starosta Milan Němeček společnými silami umístili do depozitáře první historický kousek, kterým byla socha od Jaroslava Horkého Lamač kamene.