Důvodem k odvolání Milana Němečka bylo podle starosty Vodňan Martina Macháče jeho dlouhodobé nevhodné vystupování a reprezentování v pozici místostarosty města. „Nechtěli jsme rozmazávat důvody. S panem místostarostou jsme dopředu mluvili, věděl, co přijde, měl možnost vzdát se funkce místostarosty, ale nevyužil ji,“ dodal starosta a připustil, že šlo o problém s alkoholem.

Bývalý místostarosta Vodňan Milan Němeček připouští, že dostal možnost odstoupit, ale neměl k takovému kroku důvod. „Nejsem si vědom toho, že bych něco provedl nebo se choval nevhodně. Nemám nikde žádný záznam, žádné průšvihy. Ale respektuji, že se dvanáct demokraticky zvolených zastupitelů shodlo na tom, že má má být místostarosta odvolán,“ uvedl Milan Němeček. Kolegu podpořili i tři radní Radek Čejka, Otomar Linhart a Pavel Šťástka. „Podpořili mě i přesto, že jsem jim doporučil, aby na postu radních zůstali,“ dodal Milan Němeček.

Strakonice, stříbrná BSP v tehdejší Mlékárně.
RETRO: Takové byly Strakonice. Město a jeho lidé na černobílých fotkách

Vodňany tak zůstávají bez místostarosty, ale i bez tří členů rady. „Rada je neusnášeníschopná a její pravomoce přebírá zastupitelstvo. My budeme vyjednávat o dovolení členů do rady a místostarosty. Za čtrnáct dní, 29. dubna, by mělo být zastupitelstvo, kdy se v ideálním případě noví radní a místostarosta zvolí,“ uvedl starosta Macháč.

Na Facebookovém profilu uskupení Vodňany pro Změnu se k situaci vyjádřil i zastupitel města Miloslav Vaněček. „Na základě těchto kroků ztratila rada města většinu svých členů a její pravomoci přešly na zastupitelstvo města. V příštích dnech nejspíše proběhnou vyjednávací procesy o tom, co bude dál. Budeme vás informovat o dalším vývoji situace,“ uvedl.

K odchodu z rady města Vodňany se vyjádřilo na svém profilu na Facebooku i sdružení Vodňany 2022, které ve volbách v roce 2022 získalo celkem 30,57 procenta hlasů a stalo se tak jejich vítězem.
Uvádí mimo jiné, že tempo, pohled na čerpání dotací, způsob práce i směřování města Vodňany jsou odlišné od jejich dosavadních koaličních partnerů. „Proto jsme se po nátlaku na odstoupení místostarosty pana Milana Němečka rozhodli z rady města Vodňany odejít. Námi zvolení zastupitelé zůstávají i nadále v zastupitelstvu a budou plnit funkci konstruktivní opozice. Způsob provedení odvolání Milana Němečka jen dokazuje, že se stal pouhým obětním beránkem v politickém boji. Vše bylo předem připravené a dohodnuté. I přes náš odchod z rady města Vodňany budeme pro naše město nadále pilně pracovat a plnit tak závazek, který jsme dali našim voličům.“

Celé vyjádření sdružení Vodňany 2022 najdete zde: