„Cena je devět milionů korun a chceme využít na tuto transakci dotaci. Naším cílem je zachovat autobusovou dopravu ve Vodňanech, sloučit zastávky na jedno místo a pro cestující připravit důstojnější podmínky, než které tam panují v současné době,“ naráží na vzhled nádraží Tomáš Bednařík.
Podle něj bude vyřízení záležitostí kolem prodeje nádraží trvat zhruba měsíc. Poté radnice bude zkoumat další dotační možnosti na samotnou rekonstrukci nádraží. Pokud by na finanční podporu nedosáhla, pokusíme se nádraží rekonstruovat postupně z vlastních zdrojů.

Na špatný stav upozorňují roky sami cestující. Vadí jim zavřená budova, nefunkčnost toalet či informačního systému.

Autobusové nádraží provozovala vodňanská společnost Doprava Záruba M&K s.r.o. Ta sice chtěla do nádraží investovat, ale nové vedení města začalo o možnosti odkoupení jednat hned po ustavujícím zastupitelstvu.