Akce volá po zvýšení protidrogové osvěty dětí a mládeže v naší zemi. „Výrobci, drogoví propagandisté a distributoři drog jsou stále rafinovanější. Drog je stále více a jsou bohužel stále dostupnější čím dál mladším dětem. Dříve jsme dělali přednášky pro žáky od šesté, sedmé třídy, ale dnes už jezdíme do čtvrtých, pátých tříd, protože věková hranice, kdy má dítě zkušenost s drogou, se stále snižuje. Dnes někteří začínají s drogami už třeba v deseti letech věku,“ zmiňuje ředitel cyklo-běhu Lukáš Bechyně.

On sám, i když byl od mládí aktivním sportovcem, drogám podlehl a nyní se věnuje kampani, která má za cíl přesvědčit mladé lidi, že tyto látky ke svému životu nepotřebují. „Je důležité, aby si děti na základě pravdivých informací o světě drog udělaly jasno, zda je k životu potřebují, nebo ne. Za léta, kdy se této problematice věnujeme, pozorujeme, že když dostanou tyto informace včas, dříve než se k nim dostanou falešné informace od dealerů, případně starších kamarádů, poznají, že drogy ke svému životu nepotřebují a nechtějí,“ dodal Lukáš Bechyně s tím, že děti potřebují jednoduše a na konkrétních případech pochopit, jak drogy působí a jak ovlivňují jejich život.

Slavnostní zahájení 20. ročníku Cyklo-běhu se konalo v pondělí 10. června 2024 v Hranicích za účasti dětí, známých osobností a hostů. Další desítky mladých sportovců pak společně s cykloběžci odstartovaly letošní turné. Celá akce bude zakončena v Praze v pátek 21. června 2024.

Trasa letošního dvanáctidenního Cyklo-běhu vede přes 42 měst Čech a Moravy. Celkem trasa čítá téměř 1300 kilometrů. Tým 8 - 10 cyklistů-běžců, kteří sami žijí život bez drog, urazí tuto vzdálenost za 10 dní. Čeká na ně průměrná denní vzdálenost 130 kilometrů!

Cyklisté, kteří se svým týmem projíždí napříč Českou republikou a šíří mezi lidmi osvětu o drogách, se na své trase zastavili i za žáky Základní školy v Bavorovské ulici ve Vodňanech, kteří je během vyprovodili na další cestu. Schůzku měli ale i s představiteli města. „Mluví s nimi o problematice drog a jejím řešení, které spočívá v prvé řadě ve zvýšené protidrogové osvětě v daném městě a jeho okolí. Zároveň městům prezentují efektivní detoxikační program pro drogově a alkoholově závislé, fungující výhradně bez použití náhražkových drog,“ dodal tiskový mluvčí projektu Pavel Mudra.

Studie naznačují, že mladí lidé, kteří nezačali brát drogy do svých 21 let, s nimi již s největší pravděpodobností ani nikdy nezačnou.

„Naším cílem je zvýšit zanedbané protidrogové vzdělávání a osvětu v naší zemi u dětí a mládeže. Děláme to 22 let a nikdy jsme nebyli a nebudeme pro jakoukoliv legalizaci jakékoliv drogy. Po celá léta upozorňujeme na nebezpečí drog a marihuany. Existují dokonce někteří jedinci a skupiny, kteří se tím, co děláme, cítí ohroženi, a snaží se zlehčovat tento problém. Je neuvěřitelné, že místo toho, aby chránili děti, útočí. Opakovaně se potvrzuje, že ti, kteří drogy skrytě nebo otevřeně schvalují, šíří nebo je sami zneužívají, kritizují a znehodnocují aktivity, které propagují život bez drog. Propagujeme život bez drog, který je lepší než život s drogami. A děti mají právo to vědět,“ dodává Pavel Mudra.