Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Jak v současné době žijí Vodňany? Co je ve městě aktuální vzhledem k situaci s koronavirem?

Starosta Vodňan Milan Němeček.Starosta Vodňan Milan Němeček.Zdroj: Deník/ Jana ŠtroblováMilan Němeček: Domnívám se, že Vodňany stejně jako mnoho jiných menších měst zpomalily v mnoha oblastech svůj rytmus. Z důvodů všech vládních nařízení v loňském i letošním roce si musíme jako všichni občané naší země mnohé odepřít. Sport v uzavřeném prostředí, kulturu ve formě, jak ji známe, děti a studenti doma s distanční výukou, svatby jen v omezeném počtu, tradiční trhy, které se zrušily a poté omezily jen na část sortimentu, poctivé točené pivko s gulášem se šesti v oblíbené restauraci, nechat se ostříhat mohou jen psi a ženy z vlády, a mnohé další. Nejvíce jsem ale litoval, a stále lituji, dříve narozené v pečovatelských domech, domovech pro seniory a dalších zařízeních, jenž nikdo nemohl navštěvovat. Budeme doufat, že se časem situace zlepší a rytmus srdce našeho krásného města se vrátí tam, kde ho máme rádi.

V čem občanům v tomto směru město nejvíce pomáhá?

Především v tom, co bylo potřebné. Donášky obědů nejen pro seniory, nákupy potravin, léků, zásobování rouškami a podobně. Tým dobrovolníků v úzké spolupráci se sociálním odborem a vedením města zajistil vše, co bylo třeba. Velmi jim za jejich pomoc děkuji. Také jsme zřídili speciální ordinaci v prostorách polikliniky s veškerým vybavením pro naše lékaře, kde bezplatně mohou testovat své pacienty na Covid-19.

Pomáháte i vodňanským podnikatelům a živnostníkům?

K plošnému odpuštění nájmu podnikatelům, jenž podnikají v prostorách města a nemohli vykonávat svou činnost z důvodu nařízení vlády, jsme přistoupili poprvé na jaře loňského roku. Na požádání jsme nájmy odpouštěli ještě na podzim loňského roku a v letošním roce za měsíc únor.

O kolik peněz jste jako město kvůli pandemii přišli? Například Strakonice loni cca o 23 milionů korun. Jak vypadají největší letošní vodňanské investice právě ve stínu financí?

Vzhledem k obezřetnosti při sestavování rozpočtu a také z důvodu kompenzace ze strany kraje nebyl finanční propad v roce 2020 příliš velký. Obavy mám a předpokládám, že nejsem sám, jak to bude v letošním roce. Projekty, na které jsme z dotačních titulů získali finanční prostředky na realizaci, jsme nezastavili. Největší investicí je výstavba nového školního pavilonu v ZŠ a G v ulici Bavorovská za téměř 52 milionů korun, nový pavilon školky pro dvouleté děti, realizace rekonstrukce víceúčelové haly, výstavba Gastro-studia pro Střední odborné učiliště služeb a mnohé další.

Vaším téměř osobním cílem byla přeměna současné podoby koupaliště Škorna. Dojde na ni?

Areál Škorna se bude v letošním roce opravdu realizovat. Práce byly zahájeny v lednu a pokud půjde vše podle plánu, chtěli bychom koupaliště v letních měsících uvést do provozu. Nejedná se pouze o koupaliště samotné, ale o celý areál včetně sportovišť a rozšíření zázemí pro návštěvníky.

Co se zatím ve Vodňanech podařilo od voleb 2018 a především jak vypadal loňský rok?

Nejen rok 2018, ale i rok 2019 byl pro nás rokem dokončování projektů započatých v předchozích letech a současně rokem připravování nových projektů, které bychom rádi realizovali v tomto volebním období. Současně připravujeme mnoho dalších investičních akcí na léta příští.

Jaký máte vy cíl pro letošní rok?

Slovy pana radního pro výstavbu „Zůstat zdraví, abychom mohli všechny započaté práce dokončit.“ S tím nelze než souhlasit. A to si dovolím popřát nejen zastupitelům a občanům ve Vodňanech a jeho místních částech, ale také všem čtenářům Strakonického deníku.