Vznikl tedy schodek ve výši 2 355 906 korun. Podle tajemníka města Milana Kodádka bude rozdíl ve výdajích a příjmech vyrovnán z hospodaření města v roce 2016. Mezi největší plánované investiční akce zahrnuté do plánovaného rozpočtu patří například rekonstrukce místních komunikací a chodníků v ulici Dr. Hajného. (hol)