Až v roce 1924 dochází k přesunu do budovy v Zátiší, kde škola sídlí až do dnešní doby. V roce 1996 byla při rybářské škole založena Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie. Toto rozšíření umožňuje absolventům středních škol s maturitou další studium. Od roku 2010 je ředitelem Karel Dubský, který školu vede až do současnosti. Vodňanská rybářská škola je jedinou školou u nás, která vyučuje obor rybářství. Za dobu existence školy zde studium úspěšně ukončilo více než 2600 studentů, mezi nimi bylo 31 dívek a 48 zahraničních studentů. Oslavy významného výročí byly naplánovány na období Vodňanských rybářských dnů. Vzhledem k aktuální situaci však byly přesunuty na neurčito.