Problémy s pitnou vodou začínají mít kromě Slaníku i jiné obce na Strakonicku. Zhoršující se kvalita spodních vod a zvyšující se dusičnany byly důvodem, proč chce napojení na jihočeskou vodárenskou soustavu také Osek. „V současné době vodu upravujeme, ale do budoucna chceme kvůli rozvoji obce zabezpečit kvalitní vodu,“ objasňuje důvod rozhodnutí obce starosta Miloslav Kinkor. Osek má nyní kolem 700 obyvatel. „Celou akci má financovat JVS, pro nás bude od napojení už stále platit podmínka stoprocentního odběru vody,“ upřesnil.

Zájem roste

Ředitel Jihočeského vodárenského svazu Antonín Princ potvrzuje, že zájem jihočeských obcí o napojení na vodárenskou soustavu roste. „Zvláště jde o obce, které leží v jejím dosahu a napojení tak může být levnější a rychlejší než u těch vzdálenějších. To se týká i obcí s vlastním zdrojem pitné vody. Ty totiž musí řešit, jak se vyrovnat se stále rostoucími náklady na provoz svých vodáren a úpraven,“ dodává Princ.

Obce i osady

S tím, jak obtížné je žít bez pitné vody tekoucí doma z kohoutku, mají své zkušenosti ve Slaníku, kde ji už tři roky berou obyvatelé z cisterny. „Stále musíme myslet na to, abychom načepovali domů dostatek vody. Když jedeme do města, nesmíme zapomenout koupit balenou vodu,“ říká obyvatelka Slaníku Marie Jíňová. Slaník bude po letitých martýriích napojen na Vodárenskou soustavu jižní Čechy a voda poteče 20. srpna.

Mezi rozvojové investice Jihočeského vodárenského svazu pro roky 2010 až 2014 patří napojení Oseku a Radomyšle na Vodárenskou soustavu jižní Čechy. Týkalo by se to také u Oseku osad Jemnice, Malé Turné a obce Velká Turná. Nový vodovod z Podolí má být dlouhý 6 kilometrů a vyjde zhruba na 25 milionů korun. Letos na podzim má začít projednávání trasy, v příštím roce pak přijde řada na projektové práce, stavební povolení a výběr zhotovitele. Jestli půjde všechno podle předpokladů, vlastní stavební práce by měly začít v závěru roku 2011 a skončit v říjnu 2012.

JVS

Jihočeský vodárenský svaz vznikl v červnu 1993 a je sdružením právnických osob – měst a obcí Jihočeského kraje. Dnes má 250 členů. Jeho hlavním posláním je správa a rozvoj společných zařízení pro výrobu a rozvod pitné vody. Tu z jeho sítě odebírá 140 měst a obcí, v nichž žije na 380 tisíc obyvatel kraje. Jde zhruba o 17,5 milionu m3 vody. To jsou asi dvě třetiny pitné vody, která se v kraji ročně spotřebuje.