Radnice si nechává zpracovat matematický model vodovodní sítě města. Ten by měl umožnit počítačovou simulaci toho, jak vypadá zásobování vodou.

„Mohl by například ukázat, co se stane, když se nějaká část vodovodu uzavře kvůli opravám,“ vysvětlil starosta Pavel Vondrys. Tedy zda bude možné zajistit vodu jinudy. Může odpovědět i na to, zda zásobování v dané lokalitě bude stačit i při další výstavbě nebo bude nutné sítě posílit.

Radnice nyní schválila s dodavatelem modelu dodatek ke smlouvě o dílo, kterým se posune termín dokončení až na konec července. Firma chce udělat další měření, aby byl co nejpřesnější.