Zabezpečit odpovídající množství pitné vody pro obyvatele má nově vybudovaný vrt, který sahá do hloubky dvaaosmdesáti metrů.

„Dostatečné zásobování vodou posílí ještě nová vodojemová nádrž, u které už došlo k předání stavby,“ uvedl včera starosta František Zrostlík.

Finanční náklady, včetně oplocení vrtu, vodojemu a přeložky cesty do Litoborce, dělají 1 252 000 korun. Z toho 380 000 korun poskytl krajský úřad. „Po celkovém dokončení bude zajištěn dostatek vody pro zásobování občanů i v nových výstavbových zónách,“ dodal starosta.