Stavba vyšla na 2,4 milionu korun a osmdesát procent získala obec z ministerstva zemědělství. „Hlavní význam je zadržení vody v krajině. Přítok je z horních vodních nádrží a z meliorací z okolních pozemků,“ vysvětlil starosta Volenic Karel Papež s tím, že nádrž už napouštějí. O vodu se prý nebojí, protože okolní pole jsou meliorovaná a i v letošním roce, kritickém na srážky, voda stále přitéká.

Nádrž se nachází nedaleko místního sportoviště a nabízí se tak také otázka přírodního koupaliště a v zimě pak otevřeného kluziště na bruslení. „Vodní nádrž není za tímto účelem stavěná, ale vykoupat se v ní a bruslit na ní lidé na vlastní nebezpečí mohou,“ poznamenal starosta.

Stavba, která díky své kamenné hrázi a kašnovitému přelivu zapadá do rázu krajiny, byla vybudovaná z přírodních materiálů. Původně byla nádrž vystavěna v akci „Z“ v roce 1972. Rozléhala se však na třech pozemcích fyzických osob a na pozemcích církevních. Ty se obci Volenice podařilo vykoupit, a tím se mohla vrhnout do opravy. „Díky rychlému rozhodnutí a práci zastupitelů a obce jsme se mohli do práce pustit a díky dotaci si zajistit i výhodné financování,“ chválí si starosta.

Na akci „Vodní nádrž Volenice“ obec podala žádost na Ministerstvo zemědělství ČR a získala finanční prostředky ve výši 80 % celé akce, to je 1 911 000 korun.
Nádrž dokáže při normální hladině zadržet 7724 m³ vody.

Lukáš Strnad