V číslech to znamená, že vodné se zdraží o 1,80 Kč na 45,67 korun s DPH a stočné o 0,36 Kč na 31,07 korun s DPH.

Pro tříčlennou rodinu, která má roční spotřebu okolo sedmdesáti kubíků vody, to je zdražení o 150 korun. „Voda se zdražuje každý rok. Už s tím počítáme, ale příjemné to nikomu není. Jako každé podražení,“říká na nové ceny Marie Bláhová.

Podle místostarosty Pavla Ounického má Blatná ve srovnání s ostatními městy cenu vody pod jihočeským průměrem. A část peněz navíc končí ve fondu obnovy vodovodů a kanalizací. „Město je vlastníkem vodovodní a kanalizační sítě. Máme stálý plán na modernizaci a podle zákona musíme mít rezervy na obnovu kanalizačních sítí,“ vysvětluje důvody zdražování místostarosta. K modernizaci dochází postupně. V plánuje je i vybudování nové čističky odpadních vod.

Stáří vodovodní a kanalizační sítě v Blatné je cca od 10 až po 80 let a je různé kvality. Provozuje ji ČEVAK a.s.