Stropním otvorem slezl po laně uvázaném na trámu krovu do přízemí prodejny textilu, kde odcizil věci v hodnotě nejméně 700 Kč. Přetržením petlice v pantu a vyhnutím kovové závory se odtud dostal do prodejny smíšeného zboží, kde z odemčené pokladny odcizil nejméně 1500 Kč a 140 eur a dobíjecí kredity, z regálů nejméně 705 kartonů cigaret a 65 kilogramů tabáku, vše v hodnotě 546 093,66 koruny. Poškozením dveří vedoucích z objektu způsobil další škodu nejméně 500 Kč.

Tak jednal, ačkoliv byl za krádež odsouzen v roce 2013 v Plzni na rok podmíněně na tři a půl léta.

Jediný důkaz

Na karabině lana byla nalezena majoritní složka jeho DNA. Z jeho konce dole v prodejně seskočil a neměl pak možnost je odstranit.

Obžalovaný řekl, že na tržnici byl několikrát, prý v březnu či dubnu, cestou z Německa, kde hledal práci. Občas si tu něco koupil. DNA vysvětlil tak, že se byl vymočit na nějaké hromadě odpadků a uviděl tam tažné lano, které se snažil vyprostit. Pak zjistil, že není celé, tak je nechal na místě. Když mu policie ukázala lano z krádeže, poznal je. Hlídač, který objekt kontroloval naposledy ve 22.30, potvrdil, že lano leželo na skládce možná prý už týden předtím, než se to stalo. Říkalo to údajně víc lidí.

Z řady vyslechnutých osob žádná k události nemohla nic říci, nic nepřinesl záznam telekomunikačního provozu v kritickou dobu z prostoru tržnice. Znalkyně k otisku DNA na laně uvedla, že genetické stopy se nevrší, ale směšují se, takže není možné říci, která byla v daném místě poslední.

Soud tak měl za prokázané jenom to, že v minulosti desetkrát soudně trestaný obviněný držel sponu lana následně zajištěného na místě. Obhajobu, že se je snažil vzít z hromady odpadu a pak je zanechal na místě, se nepodařilo vyvrátit. Není vyloučeno, že je mohla mít v rukou jiná osoba, která je na veřejně přístupném místě našla po něm a užila ke krádeži.

Odcizeno mělo být 705 kartonů, tedy velmi objemné zboží, a v přípravném řízení nebyly učiněny kroky, aby bylo zjištěno, zda je R. neměl doma či jinak s nimi disponoval. (Jak později v odvolacím řízení konstatoval ze spisu předseda senátu, DNA na laně byla vyhodnocena koncem dubna a trestní stíhání obviněného začalo 27. května. V kriminálním prostředí velkoměsta se něco takového jako tabákové produkty za tu dobu jistě snadno ztratí beze stopy…)

Okresní soud každopádně Jana R. obžaloby z krádeže zprostil.

Recidiva?

Proti tomu se odvolal státní zástupce. Nesouhlasí s hodnocením důkazů.

Především zpochybňuje tvrzení zmíněného hlídače o tom, že lano leželo na skládce už déle na začátku přípravného řízení se o něm nezmínil a vypovídá o něm jen sám, nikdo jiný. Také poškozený vietnamský obchodník to slyšel jen od něho. Nebylo zjištěno, že by lano někdo postrádal, nikdo nevěděl, odkud by mohlo pocházet. Posléze žalobce připomněl, že Jan R. byl za trestnou činnost obdobného charakteru v minulosti už odsouzen.

Obviněný sám na dotaz soudu uvedl, že nyní je nově stíhán v Klatovech za údajný čin, v němž má hrát roli i jeho DNA. On ovšem odmítá účast v obou těchto případech…

Krajský soud poté po poradě odročil k vyžádání informací o nové věci Jana S., aby se blíže seznámil s okolnostmi obdobné situace, k níž mělo dojít poměrně krátce poté.

Zprávu dostal s tím, že věc ještě není skončena. Okolnosti ale svědčí o prakticky stejném módu operandi, taky má jít o krádež cigaret v prodejně a důkazy proti Janovi R. se zdají být silnější než v případu ze Strážného.

Odvolací soud tuto věc vrátil první instanci, aby zvážila nová zjištění, vyčkala rozhodnutí z Klatov a rozhodla.