K této příležitosti se u strakonického památníku obětem světových válek Na Dubovci konal v pátek pietní akt k uctění památky válečných veteránů. Tuto akci zaštítili vojáci z 25. Protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích.

Všechny děti ze ZŠ F.L. Čelakovského, které se události zúčastnily měly na svém oblečení květ vlčího máku. Jako uznaný symbol pro připomenutí právě tohoto dne. Svůj původ má v básni V polích flanderských, kterou napsal kanadský vojenský lékař John McCrae, když za první světové války sloužil v Evropě.

Modlitbu za všechny padlé vojáky ve všech válkách vyslovil kaplan pluku Michal Balek.

Předseda strakonické jednoty Československé obce legionářské Zdeněk Hruška připomněl první světovou válku jako první válku v dějinách lidstva, která měla charakter zákopové války. Do té doby se vedly pouze války přímého střetu na volném prostranství. Na bojištích po celé Evropě i v Rusku a jeho přilehlých oblastích, zemřelo 138 000 mužů, kteří pocházeli z českých měst a obcí tehdejšího Rakousko- Uherského mocnářství.

Tohoto aktu se zúčastnili také zástupci strakonické radnice a policie.