Ve Strakonicích zahájí vlak Lemkin svou další etapu, při které navštíví celkem čtyři města v Jihočeském kraji. Zastaví ještě v Českém Krumlově, Českých Budějovicích a Táboře, kde setrvá do 25. června a následně zakončí svou trasu ve Vlašimi. Pro veřejnost je vlak otevřen od 14 do 18 hodin a o víkendu již od 11 hodin.

Program trasy Vlaku Lemkin 2024 – železniční stanice:

13.6. – 15.6. Strakonice
17.6. – 19.6. Český Krumlov
20.6. – 22.6. České Budějovice
23.6. – 25.6. Tábor
26.6. – 28.6. Vlašim

Vlak Lemkin nese jméno po Rafaelu Lemkinovi, polském právníkovi židovského původu, autorovi právní a vědecké koncepce pojmu genocida a hlavním iniciátorovi Úmluvy OSN o zabránění a trestání zločinu genocidy z roku 1948, který se stal inspirací a symbolem boje za spravedlnost.

„Našim cílem je představit veřejnosti významnou osobnost Rafaela Lemkina, který se zasloužil o to, že je genocida mezinárodním právem chápaná jako zločin. Prostřednictvím multimediální výstavy se snažíme přiblížit nejen jeho život, ale uctít i památku všech, kteří se v dějinách lidstva stali obětí masového vyvražďování. Právě letos si připomínáme 30 let od genocidy ve Rwandě, během níž bylo masově zavražděno až 800 tisíc mužů, žen a dětí menšinové etnické skupiny Tutsiů. Tuto hrůznou událost návštěvníkům představíme prostřednictvím prezentace fotografií renomovaného fotografa Antonína Kratochvíla, který Rwandu navštívil v letech 1994 a 2017,“ říká k projektu Vlaku Lemkin ředitel Centra studií genocid Terezín Šimon Krbec a dodává: „Velmi si vážíme toho, že můžeme na projektu spolupracovat s tak významnou osobností světové fotografie, jako je právě Antonín Kratochvíl.“

Multimediální výstava v umělecky upravených historických služebních vagonech Vlaku Lemkin nabídne i jiné příběhy. A to například osud Aurory Mardiganian, přeživší arménské genocidy a hlavní postavy němého filmu Ravished Armenia, vůbec prvního filmu o genocidním násilí v dějinách kinematografie: „Návštěvníci se prostřednictvím výstavy dozví i stručnou historii stalinského hladomoru na Ukrajině ve 30. letech 20. století a připomeneme i genocidu v Kambodži v letech 1975-1978. Promítat budeme také krátký film Hlasy z nenávratna natočený v roce 2024 v prostorách terezínského ghetta k připomínce 80 let od likvidace terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Březince,“ dodává k programu ředitel Šimon Krbec.

Součástí projektu jsou i speciální programy pro školy, které mohou po objednání navštívit mezi 8 a 14 hodinou. „V minulém roce se programu zúčastnily stovky žáků základních i studentů středních škol různých zaměření.Multimediální výstava je unikátní příležitostí, jak žáky a studenty seznámit s významem pojmu genocida, a to nejen v kontextu historie, ale i současnosti,“ říká Šimon Krbec. Učitelé ocenili zajímavé pojetí výstavy, které se vymyká tradičnímu přístupu v muzejních expozicích a dokáže žáky více zaujmout a uvést jednotlivé události v kontextu světových dějin. Veškeré aktivity budou zdarma otevřené veřejnosti.

Strakonické muzeum představilo nové exponáty.
Historie do škol i nové motorky a fotokoutek. Strakonické muzeum slaví 130 let

Autoři projektu plánují se vzděláváním o příčinách, původu a důsledcích genocid pokračovat i letos: „Naším cílem je šíření poznatků mezinárodního vědeckého oboru studií genocid v České republice, proto se speciálními přednáškami pro školy pokračujeme i v letošním roce. V České republice i v zahraničí dlouhodobě spolupracujeme s předními univerzitními a výzkumnými pracovišti. Vědecké zkoumání, studium i vyučování o genocidách pak vnímáme jako nutný prostředek k ochraně demokratických společností, které jsou založeny na respektu k právům jednotlivců a menšin,“ zdůrazňuje Šimon Krbec.

Smyslem projektu Vlak Lemkin je podle autorů projektu Šimona Krbce a Pavla Chalupy zabránit politickým a sociálním tendencím, které prostřednictvím rasisticky, fundamentalisticky a antisemitsky zaměřených skupin a hnutí posilují nárůst nenávisti a násilí ve společnosti.