To, že majitel přiváže svého psa u obchodu, aniž by mu dal náhubek, bývá podle mluvčí strakonických strážníků Jaroslavy Krejčové velmi častým prohřeškem. „Vyhláška ale říká, že držitel je povinen opatřit psa náhubkem a řádně ho zabezpečit proti úniku v případech nezbytného krátkodobého opuštění zvířete na veřejném prostranství z důvodu zajišťování osobních záležitostí,“ dodala policejní mluvčí.

Od roku 2013 platí ve Strakonicích obecně závazná vyhláška, která cílí právě na majitele psů a upravuje pravidla pohybu na veřejném prostranství. Což jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, které slouží obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

„Vyhláška přesně vymezuje, kde musí být pes na vodítku a kde musí mít náhubek. Na místech, která jsou opatřena piktogramem s přeškrtnutým psem – například plochy určené ke hraní dětí nebo Rennerovy sady, se pes vůbec pohybovat nesmí,“ dodává policejní mluvčí.

S podrobnějším obsahem vyhlášky se lze seznámit na webových stránkách města Strakonice v sekci Vyhlášky a nařízení.

Kde je zakázáno přinášet, nebo přivádět psy na plochy určené ke hraní dětí, která jsou veřejným prostranstvím a na další prostranství, která jsou označena piktogramem s přeškrtnutým psem: keřový a trvalkový záhon ve východní části Rennerových sadů, parčík Na Dubovci, parčík za hradním příkopem

Na určených místech veřejných prostranství je povinen držitel vést psa na vodítku:
I. lokalita
- střed města (ulice Mírová, Bavorova, Velké Náměstí, U Sv. Markéty, Palackého náměstí, Tržní, Ellerova, Husova
II. lokalita - sídliště Mír, Podskalí, ulice Katovická, Obránců míru, Kosmonautů, Podskalí k domu č.p. 247
III. lokalita - hrad, most J. Palacha, ulice Pod Hradem, hradní areál, most J. Palacha
IV. lokalita – prostory nádraží, ulice U nádraží, Textiláků, Dopravní, podél čerpací stanice, ulice Nádražní
V. lokalita - Sídliště 1. Máje, ulice Lidická, ulice 1. máje
VI. lokalita – sídliště Stavbařů, ulice Bezděkovská, Alf. Šťastného, Podsrpenská, Ellerova, cyklostezka kolem řeky Otavy
VII. lokalita – sídliště Šumavská, ulice Povážská, U Zahrádek, Ptákovická, Nad Školou
VIII. lokalita - Jezárky, ulice Mikuláše Alše, Rybniční, chodník okolo ZŠ, ulice Jezerní, Leknínová, Vodní
IX. lokalita - Arch. Dubského, ulice Plánkova, Krále Jiřího z Poděbrad, Zvolenská, Arch. Dubského