Ve třech skupinách bylo přivítáno 25 nových občánků. Rodiče všech dětí dostali pamětní listinu, drobné dárky a pět tisíc korun. Při této slavnosti obdarovala své budoucí čtenáře i Šmidingerova knihovna.

Ivana Řandová