Ve třech skupinách bylo přivítáno 28 nových občánků. „To co říkáte dětem je důležité, ale děti většinou opakují to co dělají rodiče, proto dávejte a projevujte vždy lásku,“ řekl starosta města Břetislav Hrdlička. Rodiče všech dětí dostali pamětní listinu, drobné dárky a pět tisíc korun. Při této slavnosti obdarovala své budoucí čtenáře i Šmidingerova knihovna.

Ivana Řandová