Ve dvou skupinách bylo přivítáno 18 nových občánků. „Máte jedinou šanci je vychovat a to vždy svým příkladem, oni pozorují vaše chování a jednání, mluvením se nedosáhne ničeho,“ řekl starosta Břetislav Hrdlička. Rodiče všech dětí dostali pamětní listinu, drobné dárky a pět tisíc korun. Při této slavnosti obdarovala své budoucí čtenáře i Šmidingerova knihovna.

Ivana Řandová