„Ve středu jsem přišla ze zahrádky a netekla teplá voda. Pak chvilku ano a teď už zase ne,“ řekla ve čtvrtek před polednem starší žena z panelového domu čp. 262. Nápravy se stejně jako stovky dalších dočkala až v podvečer.

Výměník patří strakonické firmě Paltop (Daniel Němeček), která ho pronajala společnosti Energo (Roman Němeček). Teplou primární vodu do něj dodává strakonická teplárna (generální ředitel Pavel Hřídel). Energo komplexně své výměníky předala do podnájmu strakonické teplárně. Mezi oběma smluvními stranami panuje dle vyjádření Romana Němečka v současné době soudní spor o neplacení nájemného po dobu cca roku a půl ze strany teplárny.

Co se ve středu stalo? Z důvodu poruchy počítačové jednotky přestala lidem proudit do bytů teplá voda. Jde o speciální zařízení, které mohou seřizovat pouze proškolení odborníci. Nouzový režim je možný pouze k servisním úkonům na velmi krátkou dobu.

Testování na koronavirus. Ilustrační foto
Přibyly tři nové případy, a to na Písecku. Všichni se nakazili při oslavě

Jdou si po krku

Jednatel společnosti Energo Strakonice s.r.o., Roman Němeček k tomu říká: Reakci na tuto složitou situaci nelze, bohužel, vyjádřit úplně stručně. Na úvod je nutno říci, že výměníkovou stanici Povážská 523 využívá Teplárna Strakonice a.s. již od 1. ledna letošního roku ke svému prospěchu naprosto protiprávně, bez jakéhokoli právního titulu, a tedy v rozporu se zákony ČR. Před tímto datem užívala tuto výměníkovou stanici sice na základě podnájemní smlouvy a smlouvy o zajišťování provozu, údržby a oprav, uzavřené se společností Energo Strakonice, s.r.o., avšak více než rok již za tyto služby protiprávně a svévolně nic nehradila, tedy zásadním způsobem porušovala tuto smlouvu. Společnost Energo Strakonice, s.r.o. nepřistoupila za celé toto období k tomu, aby Teplárně Strakonice v užívání zabránila, a to jedině z toho důvodu, aby nedošlo k přerušení dodávky tepla a teplé vody do připojených bytových domů. Proto i po 1. lednu 2020 umožnila Teplárně Strakonice užívání této výměníkové stanice k výrobě a dodávce tepla, aniž by za to cokoli Teplárna platila.

Je paradoxní, že teplárna zároveň teplo a teplou vodu, vyrobenou v tomto zařízení, účtuje v plné výši jednotlivým společenstvím vlastníků jednotek, přestože s provozem výměníkové stanice nemá prakticky žádné náklady. Ve středu 27. května 2020 vznikla na výše uvedené výměníkové stanici porucha v důsledku neodborné manipulace se zařízením ze strany Teplárny Strakonice. Poté nám obyvatelé připojených bytových domů ve večerních hodinách volali, že neteče teplá voda s dotazem, co s tím budeme dělat. Reagoval jsem tak, že jsem každého volajícího odběratele detailně obeznámil se situací a vyzval jsem je, aby kontaktoval zaměstnance Teplárny a sdělil jim telefonní číslo na příslušné zaměstnance. Licenci na výrobu a rozvod tepla na výměníkovou stanici Povážská 523 má totiž stále ještě Teplárna, a proto je to ona, která je povinna zajišťovat a zabezpečovat na své náklady a svou odpovědnost bezpečný a spolehlivý provoz celého zařízení. Taková zákonná pravidla stanoví Energetický regulační úřad.

ilustrační foto
Vodafone hlásí výpadek. Jihočeši se nedovolají

Po obdržení e-mailu ze strany pracovníků TST s informací, že vyjíždějí řešit poruchu na výše zmíněnou výměníkovou stanici, jsem také odjel k této stanici. Vzal jsem sebou několik zaměstnanců včetně technika, který má k zařízení autorizaci a systému rozumí. Byli jsme připraveni k okamžité součinnosti a pomoci při řešení opravy, ač jsme k tomu zdaleka nebyli povinni. Na místě jsme já i náš technik výslovně pracovníky teplárny opakovaně a důrazně upozornili, že systém nelze provozovat po delší dobu v nouzovém režimu, protože může dojít k přetížení soustavy a vzniku daleko závažnější havárie na potrubí. Zaměstnanci teplárny na toto upozornění nereagovali a dále se zoufale snažili o zprovoznění v nouzovém režimu přes zmíněné upozornění na reálné nebezpečí vzniku další škody. Aby nedošlo ještě k větším škodám, než které již byly touto neodbornou manipulací způsobeny, zavolal jsem Policii ČR, aby celou záležitost zmapovala a zaprotokolovala. Zaměstnanci teplárny po příjezdu policie výměníkovou stanici odstavili a odjeli. Byli jsme ochotni a připraveni okamžitě začít pracovat na opravě systému a zprovoznění výměníkové stanice, avšak požadoval jsem po teplárně, jako po licencovaném dodavateli tepla písemnou, řádně podepsanou objednávku na opravu. Bohužel, závaznou objednávku jsme dosud neobdrželi. Přesto se snažíme dnes celý den závadu odstranit.

Při tragickém střetu u Staré obory zemřel mladý řidič BMW.
OBRAZEM: Mezi Hlubokou a Týnem došlo k nehodě, mladý řidič BMW zemřel

Teplárnu jsme ve čtvrtek 28. května dopoledne písemně prostřednictvím datové schránky vyzvali ke společnému jednání přímo na výměníkové stanici ohledně dalšího postupu. Do 17 hodin se nikdo neozval. Poté jsme tedy zahájili na vlastní náklady opravu, protože jsme cítili jako nepřípustné, aby odběratelé celého sídliště byli bez tepla a teplé vody. Teplárna si tak obyvatele této části města opět vzala jako rukojmí, aby nás donutila k provedení opravy a zajištění provozu výměníkové stanice, k čemuž byla teplárna povinna sama. V současné chvíli je závada již odstraněna a postupně se spouští výměník do plnohodnotného provozu. V současné chvíli je závada již odstraněna a postupně se spouští výměník do plnohodnotného provozu. Na závěr chci říci, že skutečnosti, tvrzené teplárnou a městem Strakonice, nejsou pravdivé.“

Kotlíkové dotace. Ilustrační foto.
Jihočeský kraj získal pro třetí kolo kotlíkových dotací 119,7 milionu

Ředitel teplárny Pavel Hřídel popsal dění následovně: "Lidé ze sídliště volali na velín teplárny, že jim neteče teplá voda. Naši technici proto přijeli ihned na výměník, aby situaci prověřili a havárii odstranili. Při následné kontrole jsme zjistili, že ze strany TST bylo vše v pořádku a ověřili, ze havárie byla na technologii společnosti Energo či Paltop. Naši technici proto převedli zařízení na ruční režim a byli připraveni kontrolovat situaci 24 hodin denně tak, aby byla dodávka tepla a teplé vody pro dotčené SVJ obnovena, a to minimálně do doby, než společnost Energo či Paltop odstraní závadu. Následně však přijela hlídka policie, kterou zavolal Roman Němeček. Výsledek jednání za přítomnosti Policie ČR byl takový, že pan Němeček slíbil závadu na svém zařízení odstranit, a proto naši technici následně z výměníku odjeli. Vina je na straně společnosti Energo. Nelze také vyloučit, že havárie byla působena úmyslně. Dlouhodobě vedeme soudní spor se společností Energo, ve kterém se bráníme předraženému nájemnému. Jedná se o dědictví nevýhodných smluv, které připravoval tehdejší člen dozorčí rady Mgr. Miloslav Tuháček. Naší povinností je dodat lidem teplo, ale společnost Energo v tomto okamžiku veškeré naše snahy bojkotuje a v podstatě nemá v úmyslu věc vyřešit."