„Byl jsem požádán hlavním akcionářem před třemi roky, abych dostal společnost do kladných čísel. Podle výsledků hospodaření, které lze snadno dohledat, se to podařilo. Už před rokem jsem chtěl odejít, ale dnes si myslím, že je správný čas, aby teplárnu už vedl někdo jiný. Kdo by to mohl být ale teď nevím. To je především v působnosti dozorčí rady teplárny,“ řekl Pavel Hřídel exkluzivně pro Strakonický deník. Více najdete v rozhovoru příští týden.

Pavel Hřídel přišel do strakonické teplárny na konci roku 2018 jako pátý člen představenstva. Má dlouhodobé zkušenosti z mezinárodního obchodu a také s vyjednáváním cen. V polovině května 2019 se stal ředitelem firmy, v tu dobu už od ledna stejného roku zastával také post předsedy představenstva. Do povědomí obyvatel Strakonic se dostal také kvůli sporům se společností SBD Strakonice či Energo Strakonice s.r.o. kvůli dodávkám tepla a placení záloh.