A co mohli návštěvníci vidět? Kromě klasických atrakcí a stánků různý vystoupení, výstavy, koncerty a další. Velkou pozornost budilo například vytváření obrazů pomocí sprejů nebo stačřičký flašinetář.