Eva Hurychová a Věra Hrdličková nacvičují s mladším žactvem skladbu Čarodějky. Podílí se na ní 23 děvčat, které cvičí s netradičním náčiním - pláštíky. Díky červené peleríně se z každé dívky stává malá čarodějka, která s pláštíkem čaruje do rytmu hudby. „Žákyně nepoužívají pláštíky jen v rozložené formě, objeví se celkem ve čtyřech různých formách, je to míč, tyčka, pláštík a šátek,“ představila kouzlo vystoupení Jaroslava Čečková z TJ Sokol Strakonice.

Na XVII. všesokolském sletu v Praze budou mít Strakonice zastoupení i v kategorii dorostenek a mladších žen. Nácviku skladby Leporelo se ujala Michaela Matasová. Spolupracuje na ní 25 cvičenek, tedy tři celky, s žluto-fialovými karimatkami. „Skladba obsahuje prvky akrobacie, aerobiku, jógy i tance, které na sebe navazují a gradují od prvního pomalejšího oddílu s prvky jógy směrem k nejdynamičtější aerobikové části,“ popsala Jaroslava Čečková.

Sokolové ze Strakonic trénují na XVII. všesokolský slet. | Video: Klára Alešová

Na svých skladbách už cvičenky pilují poslední detaily. „V sobotu 8. června jsme své vystoupení představily na župním sletu v Českých Budějovicích. Malé Čarodějky čeká ještě v sobotu 15. června hostování na Krajském sletu Středočeského kraje ve Voticích a pak už Praha,“ zmínily Eva Hurychová a Michaela Matasová s tím, že sokolové ze Strakonic nejsou na všesokolském sletu žádní nováčci. Ženy se ho účastní letos již čtvrtým rokem a děti potřetí.

Strakonické cvičenky můžete na stadionu v pražském Edenu povzbuzovat ve čtvrtek 4. července, kde je čeká večerní vystoupení.