Miloslav Brůha (68) je rodilý Strakoňák, soukromě studoval u akademického malíře Jaroslav Peška a je členem Asociace jihočeských výtvarníků. Jeho inspirací je převážně jihočeská krajina, příroda nebo architektura příznačná právě pro malebné okolí Strakonic. Jeho obrazy jsou zastoupeny v mnoha soukromých sbírkách doma i v zahraničí (Rakousko, Německo, Kana da či USA).

Josef Duspiva (71) není vyznavačem žádného oficiálního výtvarného stylu. Maluje pouze podle svého vidění a citu. Svůj styl nazval pro sebe Posunutá realita. malování je pro něj koníčkem a duševním koníčkem. Pro své obrazy si vybírá náměty různých výtvarných žánrů - zátiší, zákoutí, ale také biblické výjevy nebo úryvky básní. Není členem žádné výtvarné skupiny ani výtvarné unie, což ho činí naprosto nezávislým na jakýchkoliv názorech kritiků.