„Původní záměr muzea byl tuto výstavu připravit k Honzovým 75. narozeninám, které by oslavil 31. července. Proto jsme se rozhodli ji udělat jako vzpomínkovou. Myslíme si všichni, že by to tak chtěl, že by se mu to moc líbilo,“ řekl archeolog strakonického muzea Vlastimil Král. Na výstavě figurují hlavně fotografie Jana Michálka, novinové články o jeho objevech či vtipné vzkazy jeho pomocníkovi Jaroslavu Bouškovi. Výstava je otevřena také veřejnosti, a to do 14. srpna ve víceúčelovém sálu muzea.

Nestor a odborník

Úvodní řeč pronesla ředitelka muzea Ivana Říhová. "Tento nestor jihočeské archeologie a přední český specialista na dobu železnou byl především vynikající archeolog a dobrý člověk," řekla mimo jiné.

Vzpomínka na archeologa Jana Michálka.Vzpomínka na archeologa Jana Michálka.Zdroj: Deník/Petr Škotko

Život a dílo Jana Michálka jsou spojeny zejména s jižními Čechami, kde již jako student, posléze pak jako archeolog plzeňské expozitury Archeologického ústavu a poté po mnoho desítek let jako pracovník Muzea středního Pootaví ve Strakonicích provedl stovky archeologických výzkumů a povrchových prospekcí. Zpracoval a publikoval nepřeberné množství odborných studií článků a knih a v neposlední řadě jako přednášející na Jihočeské univerzitě vychoval mnoho svých mladších následovníků. "Jeho bohatá činnost se ovšem neomezovala jen na jižní Čechy, ale od počátku 90. let 20. století patřil k pilířům přeshraniční spolupráce s bavorskými i rakouskými kolegy. Odborná erudice Jana Michálka byla vyjádřena i jeho spoluautorstvím tří svazků Archeologie pravěkých Čech. Jan Michálek odešel bohužel uprostřed rozdělané práce, přesto se již za svého života stal skutečnou legendou (nejen) jihočeské archeologie," dodala Ivana Říhová.

Přijeli přátelé

Na vzpomínkové akci, kterou iniciovalo strakonické muzeum v čele s archeologem Vlastimilem Králem, se sešlo na čtyřicet kolegů a přátel Jana Michálka. Kromě ředitelky muzea Ivany Říhové a archeologa Vlastimila Krále hovořili ještě archeolog strakonického muzea, Doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D. z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Jiří Fröhlich, dr. h. c. a prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. z Archeologického ústavu Praha. Všichni řečníci vzpomínali na velkého odborníka a přítele a připomněli radostné a vtipné historky, které s ním zažili.

Zdroj: Deník/Petr Škotko

Mezi účastníky byli také archeolog a archeobotanik z LAPE Doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D., PhDr. Dagmar Dreslerová, Ph.D. z Archeologického ústavu Praha či zahraniční kolegové Dr. Karl Schmotz, okresní archeolog okresu Deggendorf a Dr. Ludwig Husty z Archeologické společnosti v Bavorsku. Nechyběli ani další členové archeologického ústavu, kolegové z Univerzity Karlovy, Západočeské univerzity, společnosti Archaia, Ústavu archeologické památkové péče, archeologové z Prácheňského muzea v Písku, Prachatického muzea či Národního muzea.

Vynikající archeolog PhDr. Jan Michálek zemřel zcela nečekaně v pondělí 27. června 2022.