Ve středu 22. dubna se na školní zahradě v rámci Dne Země uskutečnilo místní kolo soutěže Dokaž, že umíš. Zúčastnila se asi padesátka dětí místní základní školy, které soutěžily ve smíšených šestičlenných družstvech. „Tyto soutěže pomáhají dětem především objasňovat různá nebezpečí, která na ně například na silnicích čekají. Jejich znalosti základních dopravních předpisů i úvahy jsou stále vyšší," řekla mluvčí strakonické policie Jaromíra Nováková.

Právě dopravní testy lákaly děti – kromě střelby ze vzduchovky – asi nejvíce.

Družstva plnila na jednotlivých stanovištích úkoly:
1. Stříkání džberovkou
2. Střelba ze vzduchovky
3. Testy dopravní výchovy
4. Improvizovaná ochrana
5. Hod granátem na cíl
6. Test hasičských znalostí

Vítězná družstva odměnili pořadatelé se Svazu civilní obrany, zástupci HZS Strakonice a mluvčí Policie ČR Jaromíra Nováková. Všichni zmínění hodnotili jednotlivé disciplíny na stanovištích.