Kontroly se týkaly především osobních vozů. Řidiči zastavených vozidel ale neměli potřebu se s hlídkou dohadovat a veškeré požadované dokumenty měli v pořádku. Pochybnosti ale měli o správnosti nařízení vlády. "Mnohem větší smysl by měl tvrdý lockdown dříve a jeho systematické dodržovaní. Tyhle na sebe navazují zmatky jsou úplně zbytečné," vyjádřil se řidič, mířící služebně z Českých Budějovic do Písku.

Slušné chování ze strany řidičů potvrdili i samotní policisté. Navíc pro řidiče, kterým například chybělo čestné prohlášení, měli připravené náhradní výtisky, které si zapomnětlivci mohli na místě vyplnit. během naší reportáže ale nebylo nutné k takovému řešení sahat. Podobný přístup ale bude trvat jen několik dnů, aby si řidiči na kontroly zvykli. Později již budou hlídky moci nedodržení pravidel o cestování mezi okresy pokutovat.

Cesty po republice

Je zakázán pohyb mezi okresy. Pokud mají lidé chalupu jinde, nebo jezdí přes týden do práce do jiného okresu, než žijí, musejí si vybrat jedno z míst. V tom, ve kterém budou na začátku opatření, pak musejí setrvat po celé tři týdny. Do jiného místa až na výjimky nebudou smět.

Výjimky při cestách

Cestování po okrese mezi jednotlivými obcemi nebo městy bez potvrzení nebo prohlášení je možné pouze v případě, když lidé půjdou na nákup, do úřadu, k lékaři nebo budou pečovat o osobu blízkou (staré rodiče nebo děti ve střídavé péči). Nebudou smět na návštěvu za příbuznými.

Zkrátka by se povětšinou měli držet ve své obci a mimo ni cestovat pouze ze závažných důvodů. 

Obydlí mimo místo trvalého bydliště

Pokud lidé v reálu žijí jinde, než je jejich trvalé bydliště, měli by se při kontrole prokázat například nájemní smlouvou nebo potvrzeními o placení plynu či elektřiny, z něhož bude jasné jejich současné bydliště.

Čím vším se prokázat u kontrol

Při cestách mimo okres nebo katastr obce by se lidé měli prokazovat policistům například na papír předem napsaným čestným prohlášením, kam cestují. Napsat to mohou i na formulář dostupný na internetu. Budou tam muset uvést místo, čas a cíl cesty.

Pokud budou lidi mít jiné potvrzení, například žádanku od lékaře, měli by si ji vzít s sebou. V případě cest za prací mimo okres, kde žijí, by u sebe měli mít například pracovní smlouvu s místem výkonu práce, nebo potvrzení od zaměstnavatele, kde bude vedle místa práce uvedeno i místo, kde žijí.

Jaké hrozí sankce

Policie má dodržování kontrolovat. Lidé mohou dostat pokutu až dvacet tisíc korun.

- Kromě omezení pohybu mezi okresy se v Česku od pondělí na tři týdny uzavřou také školy a školky (vyjma těch, které zajišťují krizový provoz). V obchodech, na úřadech, u lékaře nebo MHD budou muset lidé nosit respirátory nebo nanoroušky.

- Venku v zastavěných územích obce bude nutné nosit aspoň chirurgické roušky a v přírodě si lidé budou muset nasadit roušku, pokud nebude možné dodržet doporučený dvoumetrový rozestup.

- Některé obchody, které byly dosud otevřené, se pak od pondělí zavřou. Půjde o papírnictví, prodejny dětského oblečení a obuvi, galanterie nebo obchody se zbraněmi a střelivem.